Kalendarz roku szkolnego 2014/2015

 

KALENDARZ ROKU SZKLONEGO 2014/2015

LP.

WYDARZENIE

TERMIN

I Organizacja roku szkolnego
Rozpoczęcie   rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1   września 2014r.
Zimowa   przerwa świąteczna 22   grudnia – 31 grudnia 2014r.
Ferie   zimowe 19   stycznia – 1 lutego 2015r.
Wiosenna   przerwa świąteczna 2   – 7 kwietnia 2015r.
Egzamin   gimnazjalny

a)         część humanistyczna

b)         część matematyczno-przyrodnicza

c)         język obcy nowożytny

 

21   kwietnia 2015r.

22   kwietnia 2015r.

23   kwietnia 2015r.

Dodatkowe   dni wolne od zajęć po odpracowaniu 2   stycznia 2015

5   stycznia 2015

Zakończenie   rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 26   czerwca 2015r.
Ferie   letnie 27   czerwca – 31 sierpnia 2015r.
II Spotkania z rodzicami
1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.   Pierwsze zebrania klasowe rodziców
26   września 2014r.
 1.   Dzień otwarty
24   października 2014r.

12   grudnia 2014r.

 

 1.   Oceny z pierwszego semestru
16   stycznia 2015r.
 1.   Dzień otwarty
 

28   marca 2015r.

25   kwietnia 2015r.

 1.   Dodatkowe spotkania z rodzicami indywidualnie   ustala wychowawca klasy.
 
III Uroczystości i imprezy szkolne
 
 1.   Inauguracja roku szkolnego.
1   września 2014r.
 1.   Udział w Międzynarodowej Akcji Sprzątania Świata
wrzesień   2014r.
 1.   Dzień Edukacji Narodowej
14   października 2014r.
 1.   Rocznica Odzyskania Niepodległości
13   listopada 2014r.
 1.   Impresje wigilijne
19   grudnia 2014r.
 1.   Rocznica Konstytucji 3-go Maja
30   kwietnia 2015r.
 1.   Zakończenie roku szkolnego
26   czerwca 2015r.

 

 

 

Dodaj komentarz